DME – Eter Dimetylowy

 • Home
 • DME – Eter Dimetylowy

Eter dimetylowy (dimetyloeter, DME), CH3OCH3 – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu, umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie. Używany jest jako gaz pędny w rozpylaczach aerozolowych oraz, w mieszaninie z izobutanem. Może również stanowić paliwo alternatywne dla LPG, LNG, benzyny i oleju napędowego. Może być produkowany z gazu ziemnego, węgla lub biomasy.

Posiadamy również w ofercie blendę DME + Izobutan w różnych proporcjach.

Właściwości i zastosowanie

Chemia gospodarcza i aerozolowe produkty kosmetyczne

Zalety stosowania:

 • bardzo dobry rozpuszczalnik dla polimerów w lakierach do włosów
 • zapewnia delikatne rozproszenie produktu z puszki
 • produkt wysoce kompatybilny z węglowodorowymi propelentami (propan, butan, propan-butan, pentan)
 • charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie

Lakiery i farby natryskowe

Zalety stosowania:

 • jest on zarówno propelentem i rozpuszczalnikiem,
 • szybki proces odparowania DME zapewnia szybsze suszenie,
 • eter dimetylowy zapewnia minimalizację w powstawaniu smug i zacieków,
 • tworzenie jednorodnej warstwy,
 • daje możliwość mniejszego zużycia farby dla podobnego efektu,
 • charakteryzuje go wyższe ciśnienie cząstkowe niż propanu czy butanu.

Piany montażowe

Zalety stosowania:

 • idealny propelent,
 • bardzo dobry rozpuszczalnik dla fluoropolimeru,
 • przedłuża trwałość gotowego produktu,
 • pozwala na regulacje lepkości i struktury pianek,
 • receptura z wykorzystaniem eteru dimetylowego umożliwia optymalizację formulacji zimowych.

Spienione pianki polistyrenowe

Zalety stosowania:

 • unikanie dodatkowego użycia innych rozpuszczalników (etanol, aceton),
 • możliwość stosowania zamiast freonu, co w efekcie obniża koszty produkcji,
 • dzięki wysokiemu współczynnikowi rozkładu możliwa jest produkcja płyt o mniejszej gęstości, co pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania,
 • umożliwia produkcję płyt o większej grubości (do 100 mm i powyżej), które mają zwiększoną wytrzymałość na ściskanie,
 • poprawia właściwości termoizolacyjne,
 • pomaga w redukcji emisji CO2 do atmosfery.