Autogaz

AUTOGAZ

Sprzedaż gazu płynnego realizujemy na obszarze południowo-zachodniej Polski. ELKOM-GAZ oferuje gaz płynny LPG (autogaz) stosowany jako paliwo silnikowe dla podmiotów zajmujących się dystrybucją gazu płynnego (stacje LPG, stacje paliw płynnych). W trosce o najwyższą jakość oferowanego produktu dokładamy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom naszych partnerów.

Paliwo silnikowe LPG zanim trafi do odbiorcy detalicznego musi spełniać rygorystyczne normy. Ponadto podlega kontrolom jakościowym wykonywanym przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach działań kontrolnych prowadzonych w oparciu o przepisy prawa zawarte w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw płynnych.

W związku z powyższym oferowany gaz płynny stanowi mieszaninę wysoko jakościową (zawartość propanu na poziomie  minimum 60%) spełniając przewidziane prawem wymagania dla paliwa silnikowego LPG (norma PN-EN 589), czego potwierdzeniem są raporty kontrolne wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

Przestrzeganie surowych zasad bezpieczeństwa przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników firmy stanowi gwarancję właściwego postępowania w trakcie tankowania zbiorników na gaz płynny z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń wydawczych
Nowoczesna baza magazynowa stanowi gwarancję terminowych dostaw przy zachowaniu konkurencyjnych cen na rynku paliw płynnych, a także odpowiednią jakość oferowanego paliwa.

W ramach współpracy oferujemy naszym klientom wsparcie techniczne w zakresie serwisu stacji LPG ( rewizje wewnętrzne zbiorników naziemnych i podziemnych, sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa, naprawy pomp tłoczących gaz płynny).

Oferujemy szerokoką

gamę produktów związanych z gazem