Czynniki chłodnicze

  • Home
  • Czynniki chłodnicze

R290 - propan

R290 to czysty węglowodór (HC) o niskim współczynniku GWP, o czystości co najmniej 99,5% lub 99,9%, który jest stosowany w chłodnictwie mieszkaniowym oraz w małych komercyjnych urządzeniach chłodniczych, a także w mobilnej klimatyzacji.

R290 to łatwopalny czynnik chłodniczy.
Produkt ten jest używany w obsłudze domowych lodówek i przenośnych klimatyzatorów od wczesnych lat 90-tych.
Ponadto R290 jest składnikiem kilku dostępnych na rynku mieszanek.
Z ekologicznego punktu widzenia R290 jest gazem o niskim GWP (3) i zerowym ODP

R600a to węglowodór (HC) o niskim współczynniku GWP, o czystości co najmniej 99,5% lub 99,9%, który jest używany w domowych instalacjach chłodniczych oraz w małych komercyjnych urządzeniach chłodniczych.

R600a to łatwopalny czynnik chłodniczy.
Produkt ten jest używany w lodówkach od wczesnych lat 90-tych, ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, najbardziej odpowiedni do zastosowań średnio/wysokotemperaturowych.
Ponadto R600a jest składnikiem kilku dostępnych na rynku mieszanek.
Z ekologicznego punktu widzenia R600a jest gazem o niskim GWP (3) i zerowym ODP.

R600a - izobutan

R1234ze

R1234ze to czysty fluoroolefina (HFO) o niskim współczynniku GWP, opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr. 517, mający na celu zmniejszenie GWP gazowego czynnika chłodniczego HFC. Znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.

R1234ze został opracowany jako zamiennik R134a, ale z biegiem czasu był również używany w innych sektorach/zastosowaniach.
Ponadto R1234ze jest składnikiem kilku dostępnych na rynku mieszanek o niskim współczynniku GWP.
Z ekologicznego punktu widzenia R1234ze to gaz charakteryzujący się bardzo niskim GWP (7) i zerowym ODP.