Gazy pędne bezwonne – Aerozole

  • Home
  • Gazy pędne bezwonne – Aerozole

Firma ELKOM-GAZ specjalizuje się w produkcji bezwonnych gazów aerozolowych od 2014 roku. Posiadamy unikatową instalację odwaniania gazu płynnego LPG włoskiej produkcji, jedyną w tej części Europy. Zaopatrujemy klientów w całej Europie.

Gama naszych produktów w sektorze oczyszczania gazu płynnego LPG obejmuje różne rodzaje gazów o wysokiej czystości, (propan, butan, izobutan i ich mieszaniny, w zależności od potrzeb klienta) uzyskanych dzięki nowoczesnym procesom oczyszczania, które eliminują zanieczyszczenia produktu nierafinowanego (siarka, woda, olefiny, ciężkie węglowodory).

Gazy otrzymywane są chemicznie stabilne, nie toksyczne, prawie bezbarwne i bez zapachowe, prawie wolny od związków nienasyconych i nie powodują korozji. Dlatego też produkty te są określane jako „bezpieczne” w przypadku kontaktu z otoczeniem.
Wykorzystywane są w aerozolach oraz produkcji przemysłowej.

W celu zachowania najwyższej jakości produktu posiadamy własne laboratorium gazów. Nasze chromatografy gazowe badają skład węglowodorowy w milionowych częściach.

Dla zapewnienia ciągłości dostaw i jakości dostarczanych produktów posiadamy własne środki transportu, tj. 20 cystern drogowych zarówno do transportu surowych produktów jak i bezwonnych mieszanin.

Standardowe mieszaniny gazów jakie posiadamy dla poszczególnych zastosowań: